ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Golden Star
ΜΕΝΤΩΡ Συμβουλευτική

Ζουμετίκου 45, 54249, Θεσσαλονίκη

Τμήμα πωλήσεων:
+30 2310 380.612
+30 2310 325.640
+30 2313 000.509
sales@mygoldenstar.gr

Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών:
+30 2310 380.613
info@mygoldenstar.gr

Λογιστήριο:
+30 2310 325.630
account@mygoldenstar.gr
Fax: +30 2310 325.520

ΟΝΟΜΑ*

EMAIL*

ΜΗΝΥΜΑ*